• Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de ALV te verplaatsen naar woensdag 1 december. Tevens zal de ALV, net als vorig jaar, virtueel worden georganiseerd. De link om toegang te verkrijgen tot de ALV zal tijdig worden gedeeld via onze website. 

    De notulen van de vorige vergadering zijn reeds beschikbaar gesteld via de website. De overige ter zake doende informatie wordt tijdens de vergadering gedeeld.

    De aangepaste agenda kunt u raadplegen via onderstaande link.

    Het Bestuur

    Aangepaste Agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) VVM 2021 (link)