• Beste leden,

  Op de afgelopen Algemene Leden Vergadering (ALV) stond onder andere de stemming voor het aangepaste Huishoudelijk Reglement op de agenda. Dit punt werd niet behandeld wegens de aanwezigheid van te weinig leden conform artikel 25 sub 1 van ons huidige Huishoudelijk Reglement. Daarom roepen we nu op basis van artikel 25 sub 2 onze leden op voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV).

  Deze BALV wordt gehouden om een aantal aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement van VVM te bespreken en om op deze aanpassingen goedkeuring te verkrijgen.

  Het Huishoudelijk Reglement is een fundamenteel document met regels, richtlijnen, normen, waarden waar elk lid van VVM zich aan dient te houden. Daarom hopen we op een goede opkomst.

  Ter voorbereiding vindt u hieronder het huidige Huishoudelijk Reglement (2008) en het voorgestelde nieuwe Huishoudelijk Reglement.

  We zien u graag op 20 november om 20:00 in de voetbalkantine op onze accommodatie.

  Voor de goede orde delen wij u mede dat, conform artikel 16 van de statuten, de wettelijke vertegenwoordigers van onze jeugdleden gerechtigd zijn deze vergadering bij te wonen en dientengevolge ook stemrecht hebben.

  Het bestuur

   

  Huishoudelijk Reglement VVM 2008 (link)

  Huishoudelijk Reglement VVM 2019 (link)