• Beste leden,

  Naar aanleiding van de wederom verscherpte coronamaatregelen willen we jullie graag op de hoogte brengen van hoe we onder deze bijzondere omstandigheden zo goed als mogelijk, en toegestaan, actief blijven.

  Vanaf het eerste moment dat we te maken kregen met de beperkingen hebben we de RIVM- en uitvloeiende KNVB-maatregelen gevolgd en creatief gekeken welke ruimte er was om te blijven voetballen. Dat was niet eenvoudig.

  De regels en richtlijnen boden voor de jeugd meer ruimte dan voor de senioren. Op basis van die ruimte hebben we verschillende jeugdtoernooien georganiseerd. Zo begonnen we in mei en juni met het “VVM nacompetitie-toernooi” dat over verschillende weekenden werd gespeeld. Daarna hebben we in oktober het “2e Corona-toernooi” georganiseerd. Ook hier werden de onderlinge wedstrijden over verschillende weekenden gespeeld. Dat geldt ook voor het in december georganiseerde “Kleine Doeltjestoernooi”. Tot slot hebben we in januari een voetbalclinic gehad. We zijn erg blij met de opkomst en de enthousiaste en positieve reacties die we hebben gekregen op alles wat georganiseerd is. Zoals altijd waren de vrijwilligers ook hier weer onmisbaar en zij verdienen een enorm compliment.

  Zoals net al aangegeven waren er helaas voor de senioren meer beperkingen. We hebben in augustus een onderling toernooi kunnen organiseren en ook dat was, rekening houdend met allerlei maatregelen die we moesten nemen, een succes. We hadden gehoopt hier nog een vervolg aan te kunnen geven maar helaas lieten de inmiddels strenger geworden maatregelen dat niet toe.

  De mogelijkheden om te trainen werden ook steeds verder beperkt. De jeugd kan nog steeds trainen alhoewel het lastig is voor de allerjongsten omdat er geen ouders langs de lijn mogen staan. Voor de senioren werden de mogelijkheden om te trainen al heel snel beperkt tot groepjes van 4 en later zelfs naar groepjes van 2. Dat zijn omstandigheden die niet passen bij een teamsport als voetbal. Door deze beperkingen zien we dat veel seniorenteams momenteel niet meer trainen. Simpelweg omdat dat niet gaat. De impact van de avondklok maakt het voor de senioren al helemaal onmogelijk om te trainen en ook sommige jeugdteams hebben hun trainingstijden moeten inkorten.

  Net als bij elke voetbalclub draait het bij VVM om voetbal maar wel altijd in combinatie met plezier en gezelligheid. Plezier en gezelligheid zijn momenteel echter ver te zoeken. De kantine is al heel erg lang dicht en na de eerste sluiting zaten we met een bier- en frisvoorraad waar we iets mee moesten. We hebben die aan onze leden te koop aangeboden en het was fantastisch om te zien dat de hele voorraad snel verkocht werd. Maar de kantine bleef en is nog steeds leeg....en dat doet pijn.

  Ook dit jaar hebben we meegedaan aan de Grote clubactie. Traditiegetrouw gaat een groot deel van onze jeugdleden dan langs de deuren om loten te verkopen om zo de clubkas wat te spekken. Ondanks corona heeft dat ook dit jaar weer een prachtig bedrag opgeleverd, bijna EUR 3.000! We hebben de verkopers een beloning in het vooruitzicht gesteld. We hadden gehoopt die beloning op een feestelijk moment in de kantine te kunnen uitreiken. Helaas gaat dat voorlopig niet lukken. Maar we zijn het niet vergeten en binnenkort zullen we bekend maken hoe we er voor zorgen dat iedereen zijn beloning ontvangt!

  Zelfs de jaarlijkse ledenvergadering moest dit keer op een andere manier. Deze hebben we, voor het eerst in onze geschiedenis, virtueel gehouden met Zoom (wie had vorig jaar kunnen bedenken dat bijna iedereen weet wat Zoom en Teams zijn). Omdat we het traditioneel aangeboden drankje na de ledenvergadering niet aan de bar konden aanbieden, hebben we bij alle deelnemende leden die avond een hapje en een drankje aan de deur laten bezorgen. Ook hier was het fijn om de waardering van de leden te horen.

  Traditiegetrouw bedanken we aan het einde van het kalenderjaar onze vrijwilligers door ze een kerstpakket aan te bieden. Vanwege de corona en beperkingen die dit voor onze senioren opleverden hebben we dit jaar ook aan alle senioren een kerstpakket uitgedeeld. We waren blij om vele van hen langs te zien komen in de kantine om hun pakket coronaproof op te halen.

  We kijken nu vooruit en moeten ons zo veel als mogelijk voorbereiden op de situatie dat we weer, al dan niet deels, kunnen voetballen.

  Daarom zijn we ook heel erg blij dat de Club van 100 heeft besloten bij te willen dragen aan de renovatie van de kleedkamers. Een fantastisch gebaar waarbij we de kleedkamers de oh zo nodige verfrissing kunnen geven. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan deze opfrisbuurt. Club van 100: dank jullie wel!

  We zijn ook nog steeds bezig met de inmiddels langdurende discussie over de herinrichting van het sportpark. Een erg belangrijk onderwerp voor de toekomst van onze accommodatie. We proberen hier momenteel een proactieve houding aan te nemen en proberen besluiten te beïnvloeden en samen te werken met de andere belanghebbenden. Dat is niet heel eenvoudig want er zijn best veel verenigingen actief op het sportpark. De een wat groter en de ander wat kleiner. We zoeken toenadering naar verenigingen maar ook naar de politiek zodat de belangen van VVM in de juiste balans behartigd worden.

  Voetbal is niet het belangrijkste in het leven. Maar voetbal, en andere sporten, vormen wel een onmisbaar onderdeel van onze sociaal maatschappelijke omgeving. We blijven op zoek naar mogelijkheden om al onze leden zoveel mogelijk met elkaar te laten voetballen. De KNVB voert een actieve lobby bij het kabinet om het voetbal voor iedereen weer toe te staan. Ook wij staan in direct contact met de Directeur Amateurvoetbal van de KNVB om input te leveren en te helpen.

  Het zijn andere tijden, lastige tijden. We proberen er het beste van te maken voor nu en voor als “we weer mogen”. De inkomsten vanuit de kantine zijn tot nul gereduceerd en onze begroting biedt geen ruimte om grote tegenvallers op te vangen vanuit de vaste lasten die we hebben. Daar waar mogelijk proberen we, met succes, gebruik te maken van verschillende financiële regelingen. Maar we kunnen niet zonder de contributies en hopen dat alle leden dat begrijpen. Alleen op die manier komen we door deze periode heen en alleen op die manier zijn we er klaar voor als we weer, met de ook zo gewenste gezelligheid, kunnen voetballen. Onze slogan is niet voor niets “Ik. Jij. Wij. Samen zijn we VVM”.


  Blijf allemaal gezond en geduldig.

  Sportieve Groet,

  Het bestuur