• Aanmelden bij VV Monnickendam

  Wilt u graag lid worden van de gezelligste voetbalvereniging van Waterland? Hieronder vindt u alle inschrijfformulieren voor VV Monnickendam. Ook kunt u zich natuurlijk aanmelden als vrijwilliger of bij de Club van 100. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij VVM!

 • Belangrijke lidmaatschapsbepalingen

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal één (1) seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende kalenderjaar. Heeft u vóór 1 mei niet schriftelijk of per email opgezegd bij de secretaris en/of ledenadministratie, dan zal het lidmaatschap met één seizoen verlengd worden en is de contributie verschuldigd. Wilt u tussentijds het lidmaatschap beëindigen, dan blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
  • Met uw online aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de privacyverklaringen van de KNVB en VV Monnickendam, te raadplegen via de links onderaan het online aanmeldingsformulier en aanvaardt u de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Tevens machtigt u VV Monnickendam om automatisch de contributie, twee keer per seizoen, te innen van het rekeningnummer dat u opgeeft in onderstaand online aanmeldingsformulier.
  • Voor het 3e lid uit het gezin geldt een korting van 50%, voor elk volgend lid uit het gezin geldt 100% korting. De korting geldt voor het laagste contributie bedrag.
  • Contributie: geen machtiging = geen lid! Nieuwe leden worden alleen toegelaten indien de contributie 2 maal per seizoen d.m.v. automatische incasso kan worden geïnd (alleen in overleg met de penningmeester is een andere oplossing mogelijk).
  • I.v.m. voltalligheid van de teams kan er een wachtlijst zijn.
 • Contributies

  LidsoortPer halfjaarPer jaar
  Categorie 1 t/m 5 jaar€ 30.-€ 60.-
  Categorie 6 t/m 9 jaar€ 65.-€ 130.-
  Categorie 10 t/m 11 jaar€ 72.50€ 145.-
  Categorie 12 t/m 13 jaar€ 80.-€ 160.-
  Categorie 14 t/m 15 jaar€ 85.-€ 170.-
  Categorie 16 t/m 17 jaar€ 102.50€ 205.-
  Senioren€ 117.50€ 235.-
  Senioren Selectie€ 130.-€ 260.-
  Stand-by speler€ 67.50€ 135.-
  45+ 7 tegen 7€ 67.50€ 135.-
  Walking voetbal€ 25.-€ 50.-
  Niet spelend lid€ 25.-€ 50.-
  Club van 100-€ 25.-
 • Online aanmeldingsformulier

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Monnickendam is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen.
  Binnen Monnickendam kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend.
  Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN nummer nodig.

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Monnickendam wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Monnickendam en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Monnickendam en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

  Aanmelden