• Aanmelden bij VV Monnickendam

  Wilt u graag lid worden van de gezelligste voetbalvereniging van Waterland? Hieronder vindt u alle inschrijfformulieren voor VV Monnickendam. Ook kunt u zich natuurlijk aanmelden als vrijwilliger of bij de Club van 100. Wij hopen u te mogen verwelkomen bij VVM!

 • Online aanmelden

  Aanmelden als lid van VV Monnickendam kan via het onderstaande online aanmeldformulier. Let op! Indien het voetbalseizoen al van start is gegaan, zijn onze teams al ingedeeld en zal per aanmelding gekeken worden of en per wanneer er ruimte is om mee te spelen en trainen in de betreffende leeftijdscategorie.

 • Aanmelden als vrijwilliger

  Aanmelden als vrijwilliger kan via het online aanmeldformulier voor vrijwilligers.

 • Belangrijke lidmaatschapsbepalingen

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal één (1) seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende kalenderjaar. Heeft u vóór 1 mei niet schriftelijk of per email opgezegd bij de secretaris en/of ledenadministratie, dan zal het lidmaatschap met één seizoen verlengd worden en is de contributie verschuldigd. Wilt u tussentijds het lidmaatschap beëindigen, dan blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.
  • Met uw online aanmelding verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de privacyverklaringen van de KNVB en VV Monnickendam, te raadplegen via de links onderaan het online aanmeldingsformulier en aanvaardt u de bepalingen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Tevens machtigt u VV Monnickendam om automatisch de contributie, twee keer per seizoen, te innen van het rekeningnummer dat u opgeeft in onderstaand online aanmeldingsformulier.
  • Voor het 3e lid uit het gezin geldt een korting van 50%, voor elk volgend lid uit het gezin geldt 100% korting. De korting geldt voor het laagste contributie bedrag.
  • Contributie: geen machtiging = geen lid! Nieuwe leden worden alleen toegelaten indien de contributie 2 maal per seizoen d.m.v. automatische incasso kan worden geïnd (alleen in overleg met de penningmeester is een andere oplossing mogelijk).
  • I.v.m. voltalligheid van de teams kan er een wachtlijst zijn.
 • Contributies

  LidsoortPer halfjaarPer jaar
  Categorie Kabouters€ 35.-€ 70.-
  Categorie O7€ 75.-€ 150.-
  Categorie O8 O9 en O10€ 80.-€ 160.-
  Categorie O11 en O12€ 90.-€ 180.-
  Categorie O13 O14 en O15€ 95.-€ 190.-
  Categorie O16 en O17€ 102.50€ 205.-
  Categorie O18 en O19€ 112.50€ 225.-
  Senioren€ 130.-€ 260.-
  Senioren Selectie€ 142.50€ 285.-
  Stand-by speler€ 82.50€ 165.-
  35+ en 45+ 7 tegen 7€ 82.50€ 165.-
  Walking voetbal€ 27.50€ 55.-
  Niet spelend lid€ 27.50€ 55.-
  Club van 100n.v.t.€ 25.-
 • Online aanmeldingsformulier

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Monnickendam is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Monnickendam kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Overige vragen

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Monnickendam wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Monnickendam en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Monnickendam en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.