• Beste Leden,

    Op maandag 5 november 2018  zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van VV Monnickendam worden gehouden. De vergadering start om 20:00 in de kantine van onze vereniging. De ter zake doende documentatie zal op de vergadering beschikbaar worden gesteld. Kopieën van de notulen van de afgelopen ALG zijn ook vanaf 26 oktober via het wedstrijdsecretariaat beschikbaar.

    Agenda

    Het bestuur