• Beste leden,

  De ledenvergadering is het jaarlijkse moment waarop we voor de club relevante en actuele onderwerpen met elkaar kunnen bespreken en besluiten kunnen nemen. Onderwerpen zoals opvang asielzoekers op het handbalveld, herinrichting van het sportcomplex, de energiekosten, de contributie, vrijwilligerstekort, jeugdbegeleiding, het kunstgrasveld, etc.: alles is bespreekbaar.

  Dus heb je een mening die je graag wilt delen, heb je ideeën over hoe zaken (nog) beter kunnen, maak je je zorgen of heb je een gezonde belangstelling over het wel en wee van onze club? Wees dan welkom op onze ledenvergadering! Deze vindt plaats op woensdag 30 november om 20:00 in onze kantine.

  Bijgevoegd zijn de opgestelde agenda en de notulen van vorig jaar.

  De overige ter zake doende documentatie wordt voorafgaand aan de ledenvergadering ter plekke beschikbaar gesteld.

  We hopen op een mooie opkomst.

  Groet,

  Het bestuur

  Agenda ALV VVM 30 november 2022 (link)
  Notulen ALV VVM 1 december 2021 (link)