• Beste Leden,

    Op woensdag 30 oktober 2019 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van VV Monnickendam worden gehouden. De vergadering start om 20:00 in de kantine van onze vereniging. De ter zake doende documentatie zal op de vergadering beschikbaar worden gesteld. Kopieën van de notulen van de afgelopen ALV zijn via onderstaande links te raadplegen en zijn tevens vanaf 21 oktober via het wedstrijdsecretariaat beschikbaar. Ook het Concept Huishoudelijk Reglement 2019 is via onderstaande links in te zien.

    Agenda (link)
    Concept Huishoudelijk Reglement 2019 (link)
    Notulen ALV 05-11-2018 (link)

    Het Bestuur