• VertrouwensContactPersoon VV Monnickendam
  Introductie Nico Lammers jr.

  Ik ben Nico Lammers jr., inmiddels al meer dan 50 jaar lid van de VV Monnickendam.
  Tot ongeveer mijn dertigste heb ik gevoetbald, maar toen moest ik, vanwege een ernstige blessure, helaas stoppen.

  Vervolgens ben ik aan de slag gedaan als jeugdtrainer en jeugdcoördinator. Nadat ik de HBO opleiding Personeel & Arbeid had afgerond ben ik in 1996 het bestuur van de VV Monnickendam ingerold. In de daarop volgende 15 jaren ben ik eerst secretaris en daarna voorzitter geweest.

  Na deze periode ben ik gestart als KNVB- ambassadeur. In die functie kom je bij uiteenlopende amateurclubs om het reilen en zeilen te bespreken. Daarbij werd voor mij onder andere duidelijk dat er veel behoefte was aan een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze functie is vanwege de behoefte en het belang ook geformaliseerd binnen het functiehuis van de KNVB.

  Kort gezegd komt een VCP in beeld indien leden, ouders, vrijwilligers of gasten van een vereniging last hebben van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag (gog) of een probleem ervaren waar met niemand over gesproken kan worden.

  Ongewenst of grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen. Taalgebruik kan ook als ongewenst worden ervaren. Wat voor de één een onschuldige opmerking of grapje is kan door een ander als kwetsend worden ervaren. Pesten, fysiek en/of verbaal bedreigen, mishandeling, seksuele of verbale intimidatie zijn allemaal voorbeelden van ongewenst gedrag.

  Angst, schaamte, onmacht, woede, teleurstelling e.d. kunnen redenen zijn voor een slachtoffer om er niet mee naar buiten te komen. Het slachtoffer blijft ermee rond lopen, met soms alle gevolgen van dien. Daarom kan je juist bij de VCP terecht, die heeft een geheimhoudingsplicht. De melder mag natuurlijk altijd iemand mee nemen naar het gesprek met de VCP.

  Indien mensen zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag, dienen zij daar direct op aangesproken te worden. Mocht dat om wat voor reden ook niet gebeuren dan is de VCP er om te helpen. In eerste instantie om een luisterend oor te bieden, maar daarna ook om in samenspraak naar een oplossing te zoeken

  Tijdens de ledenvergadering van de VV Monnickendam heb ik gepleit om een VCP aan te stellen. Immers, het is heel belangrijk dat iedereen op een leuke en veilige manier zijn of haar activiteiten vorm kan geven binnen de club. Het voorstel werd akkoord bevonden en men ging trachten deze te vervullen. Helaas bleek dat heel lastig. Als aanbrenger van dit idee heb ik daarom ook de verantwoordelijkheid genomen om deze functie zelf te vervullen. Dat kon omdat ik inmiddels minder ben gaan werken. Ik heb ik ook recent de training van NOC/NSF ‘Vertrouwenscontactpersoon’ succesvol afgerond.

  Het bestuur van de VV Monnickendam stelt mij nu aan als VCP. Ik ben geen onderdeel van het bestuur en werk onafhankelijk. Ik rapporteer wel aan het bestuur en zal hen ook van adviezen voorzien. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van voorstellen van preventieve maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

  Ik wil nog wel duidelijk maken dat het bestuur van de VV Monnickendam mij heeft aangesteld als VCP en niet als de vertrouwenspersoon.

  De VCP is de eerste opvang m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Hij/ zij luistert naar het verhaal, denkt samen met de melder(s) na over vervolgstappen. De meldingen worden altijd vertrouwelijk behandeld. Ze moeten wel schriftelijk gerapporteerd worden aan het bestuur maar dit gebeurt anoniem, tenzij het gaat om een dermate ernstig incident of om strafbare feiten. Die moeten direct gemeld worden bij het bestuur, Centrum Veilige Sport NL of politie. Er zal in zo’n geval natuurlijk eerst met de melder(s) besproken worden hoe dat verder opgepakt gaat worden.

  De VCP is geen begeleider van het vervolgproces, dat kan liggen bij o.a. een externe vertrouwenspersoon. Alwaar in samenspraak naar door kan worden verwezen.

  Lees ook de infographics die gepubliceerd worden in samenhang met deze introductie en kijk op onderstaande links om voorbeelden te zien van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
  Op de site van Centrum Veilige Sport NL kunt u nog meer lezen over grensoverschrijdend gedrag.

  Ik ben als volgt te bereiken: 06 2343 2371 / VCP@vvmonnickendam.nl

  https://youtu.be/NXQejF0D6Vk

  https://centrumveiligesport.nl/