• Beste leden,

  Tijdens de afgelopen ledenvergadering die is gehouden op 30 november 2022 is besloten om het vaststellen van de begroting van het lopende seizoen uit te stellen.

  De reden hiervoor is dat de begroting fors negatief was als gevolg van uitzonderlijk gestegen kostenkosten zoals de energie en inkoop van food en non-food voor de kantine.

  Ondertussen zijn er slagen gemaakt om de begroting, onderbouwd, positiever te laten zijn. Dit gaan we ook bespreken met een aantal leden die tijdens de ledenvergadering hebben aangeboden mee te willen denken.

  Daarna willen we de begroting formeel vaststellen met onze leden.

  Daarom nodigen we bij deze alle leden uit voor een buitengewone ledenvergadering op 22 februari 2023 om 19:30 in onze kantine.

  Het agendapunt is: vaststellen begroting 2022-2023.

  Tot dan!

  Groet,

  Het Bestuur