• Beste leden,

  De ledenvergadering is het jaarlijkse moment waarop we voor de club relevante en actuele onderwerpen met elkaar kunnen bespreken en besluiten kunnen nemen. 

  Dus heb je een mening die je graag wilt delen, heb je ideeën over hoe zaken (nog) beter kunnen, maak je je zorgen of heb je een gezonde belangstelling over het wel en wee van onze club? Wees dan welkom op onze ledenvergadering! Deze vindt plaats op woensdag 24 januari 2024 om 20:00 in onze kantine.

  Bijgevoegd zijn de opgestelde agenda en de notulen van vorig jaar.

  We hopen op een mooie opkomst.

  Groet,

  Het bestuur

  Agenda ALV VVM 24 januari 2024 (link)
  Notulen ALV VVM 30 november 2022 (link)