• Beste leden,

  Op woensdag 24 november 2021 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van VV Monnickendam worden gehouden. De vergadering start om 20:00 in de kantine van onze vereniging.

  In verband met de huidige coronamaatregelen beraadt het bestuur zich over een alternatieve manier om de vergadering plaats te laten vinden. Het besluit zal via de website gecommuniceerd worden.

  De agenda en de notulen van de afgelopen ALV kunt u via onderstaande links raadplegen. De overige ter zake doende documentatie zal op de vergadering beschikbaar worden gesteld.

  Het Bestuur

  Agenda ALV VVM 24 november 2021 (link)

  Notulen ALV VVM 11 november 2020 (link)