Ledenvergadering 14 september 2017

 

 

 

Ledenvergadering 14 september 2017

 

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering 14 september 2017

  1. Opening en mededelingen
  2. Nieuwe bestuurstructuur en bestuursverkiezingen
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Slaats

Jarno Blaas

Bas Oornick

Rob Knemeijer

Jan Schilder

  • Kandidaten voor bestuursfunctie:

Jos Lucas (secretaris)

Arjan Roosen (als voorzitter Jeugd)

Vacature voorzitter senioren   (Dennis de Kruijff a.i.)

Leden die zich ook verkiesbaar willen stellen voor een plaats in het bestuur dienen uiterlijk

7   september dit bij het bestuur kenbaar te maken.  Zij dienen daarbij de steun te hebben

Van minimaal 5 leden, die dit via hun handtekening ook kenbaar gemaakt hebben.

  1. Uitleg Business Club
  2. Hoofd Jeugdopleidingen
  3. Rondvraag
  4. Sluiting
 

Sponsors